Restauratie

Restauratie van beelden in diverse materialen

Door Anita Dekker en Karel van de Beek worden op verzoek beelden die beschadigd zijn of zwaar verouderd, gerestaureerd of opgeknapt.

Een voorbeeld hiervan is het beeld in gips van Peter de Jong, dat ooit is gebruikt om als voorbeeld te dienen voor het stenen beeld van de stadstimmerman, dat nog steeds de brug bij de Vlissingsestraat in Middelburg siert.  Na jaren van onbekend verblijf werd het beeld herontdekt en de huidige eigenaar heeft Karel gevraagd het weer in goede staat terug te brengen.


Ook andere beelden werden weer in toonbare staat teruggebracht tot tevredenheid van de eigenaren.

Ook het conserveren van restanten van beelden wordt door ons ter hand genomen. Voorbeeld daarvan is de Arend die ooit de Kloveniersdoelen sierde in Middelburg. Anita Dekker heeft daarvoor op verzoek van de gemeente Middelburg een bronzen kopie gemaakt.

De restanten van het oude houten, met lood bekleedde, beeld zijn in eigendom gegeven aan Anita en inmiddels geconserveerd in ons atelier door Karel.

Foto boven: Anita die de nieuwe (huidige) Arend aan het maken is.

 

Foto boven: De door Karel geconserveerde delen van de oude Arend.

Het 18de -eeuwse beeld van Heracles dat in de tuin van Soci√ęteit de Vergenoeging in Middelburg staat, is schoongemaakt en gerestaureerd door Anita en Karel in opdracht van Vereniging Hendrick de Keyzer.

Bewust zijn de arm en het been niet gerestaureerd om de geschiedenis van het beeld te laten zien. Deze zijn namelijk bij de bevrijding van Walcheren in 1944 beschadigd door de bevrijders in Park Toorenvliedt. Het beeld heeft wel zijn neus teruggekregen.

 

 

Als u vragen heeft of een offerte wil aanvragen kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.

Anita is te bereiken via 06-48777215

Karel is te bereiken via 06-51495945